Op jouw niveau
de toekomst in!

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

Onze pijlers zijn:

 • Bevorderen van zelfvertrouwen
 • Gezien en gehoord worden
 • Staan voor elkaar
 • Wijs met informatie
 • Respect en geborgenheid
 • Taal en talent
 • Warm en welkom
 • Eigentijds en ambitieus

 

Sterke punten van de school:

 • We stellen hoge eisen aan leerkrachten en leerlingen
 • We maken intensief gebruik van moderne media & ICT
 • We besteden veel aandacht aan de sociale- en creatieve ontwikkeling van kinderen
 • We bieden voor-, tussen- en naschoolse opvang aan
 • We hebben in ons gebouw een professionele peuterspeelzaal
 • We werken graag samen met ouders
 • We hebben een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben en verrijkingsstof voor kinderen die meer aankunnen
 • We werken structureel aan de sociale vaardigheden van leerlingen en besteden veel aandacht aan normen en waarden
 • We bieden Engelse taal onderwijs aan voor de groepen 1 tot en met 8
 • Er is een plusklas aanwezig in de school. Daarin worden leerlingen geplaatst die meer uitdaging aankunnen. Deze plusklas is voor de leerlingen van de bovenbouw.