Skip to content

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directie van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directie van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een gesprek kan worden opgelost. De naam van de contactpersoon is Marije van Son of Louise Grönefeld-Rietman.

U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school.

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Als u vindt dat hij de klacht niet goed oplost, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting. Het telefoonnummer en e‐mailadres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting, 010‐4735052.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie :

Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG.

 

In het kort:

Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.
Een exemplaar van de klachtenregeling vindt u hier. (zie bijlage)

Back To Top