Op jouw niveau
de toekomst in!

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

De school biedt opbrengstgericht basisonderwijs voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De missie van de school is: ‘Naar uitdagend onderwijs!’.

Binnen een veilige leeromgeving willen wij uitdagend onderwijs bieden. Wij hanteren gevarieerde werkvormen om zelfstandigheid en samenwerking te bevorderen. Moderne media leveren een belangrijke bijdrage om de kwaliteit van ons eigentijdse onderwijs te waarborgen. Wij hebben de intentie elk kind als voorbereiding op passend vervolgonderwijs een brede basis mee te geven. Dit, gecombineerd met voor-, tussen- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal, biedt een compleet pakket waarbinnen wij werken aan de talenten van elk kind. Elk kind heeft talenten en mag deze etaleren.

We werken met de kinderen veel aan leren lezen, schrijven, rekenen en het opdoen van relevante wereldkennis. Dat vinden wij een goede zaak, maar er is meer! Wij willen ons bezighouden met de ‘zingevende’ kwaliteit van het onderwijs: zijn wij ook in staat kinderen als ‘mens’ te vormen? Hierbij denken wij aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en de wijze waarop kinderen informatie verwerven. Ook het voorbereiden op de maatschappij – wat kan en wat kan niet, het opdoen van ervaringen waarmee kinderen ‘een leven lang’ vooruit kunnen – is belangrijk. Wij zien het als onze taak deze aspecten te integreren en trachten ons onderwijs, de rol van de leerkracht en de manier waarop we de kinderen benaderen daarop af te stemmen. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze zingevende kwaliteit lastig te meten is.

Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het voortgezet onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten.