Bevlogen, belonend
en betrokken

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

L e d e n:

Voorzitter:

Virgil van Dalm (ouder)

Secretaris:

Louise Grönefeld – Rietman (medewerker CBS De Regenboog)

Mr lid:

Albert Vooijs:

Waarom zit je in de MR?

Ik ben al langere tijd actief in de Ouderraad en sinds dit jaar ook lid van de MR. Ik heb 4 dochters: 2 op de CBS de Regenboog, 1 is reeds naar het middelbaar onderwijs en 1 die zal er ook naar toe gaan. Om deze reden vind ik belangrijk om zichtbaar actief te zijn op school. Niet alleen met leuke activiteiten, maar ook beleidsmatig. Ik vind het belangrijk om te zien waar de school zijn beleid en doelen op baseren en hierover mee te praten. 

Wat zou je graag willen bereiken met de MR?
De CBS de Regenboog is een christelijke school en dit vind ik een goed gegeven.
Hierin zou ik graag willen bereiken dat er binnen de visie van de school aandacht wordt besteed aan de christelijke gewoonten.
Ik wil me graag inzetten om CBS de Regenboog een mooie plek te laten blijven voor elke persoon.

Matthijs Timmers (ouder)
Lisa van Norren (medewerker CBS De Regenboog)

 

Notulen: 29 november 2022

Jaarverslag