Skip to content

Leden

Voorzitter:

Miranda

Beste ouders/ verzorgers,
Ik ben Miranda en ik zit namens groep 8 in de ouderraad. Daarnaast fungeer ik al  wat jaartjes als voorzitter in de ouderraad. Door de jaren heen hebben we de ouderraad goed op de kaart weten te zetten voor onze school. We zijn een groep enthousiaste ouders die zich volop inzetten voor school, ieder op zijn eigen wijze. Het is heel prettig om samen te werken met de ouders en om er voor de kinderen, leerkrachten, het ondersteunend team en voor jullie een geweldig schooljaar van te maken.
Hoe mooi zou het zijn om dit nog meer uit te breiden zodat de kinderen later aan hun kinderen kunnen vertellen wat voor leuke schooltijd ze gehad hebben op de CBS DE Regenboog

Vicevoorzitters:

Esmeralda Dekker

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS de Regenboog,Ik ben Esmeralda, moeder van Indy 14 jaar en Dané 10 jaar. Dané zit in groep 7. Ik ben al 10 jaar actief op school. Ik ben 8 jaar klassenouder geweest van Indy en doe al 8 jaar alle inkopen voor school. Ik ben dus de inkoopmoeder. Denk aan de cadeautjes voor Sinterklaas, de lekkernijen met Sint en Kerst, het hele paasontbijt, de boodschappen voor kamp maar ook andere dingen die voor school nodig zijn, zoals snijplanken en messen voor het schoolfruit.In de ouderraad zitten is fijn, om met andere ouders leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Alle blije gezichtjes die je ziet, nadat er iets leuks is gedaan in de klas. Daar doe ik het echt voor. Op school moet er geleerd worden, maar daarnaast moeten kinderen terug kunnen kijken naar mooie herinneringen die ze met klasgenoten en leraren hebben gehad tijdens zulke momenten.

Leony Vooijs

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS de Regenboog. Ik ben Leony, moeder van Hailey (12 jaar), Abigail (9 jaar), Chloë (7 jaar) en Phoebe (2 jaar).
Ons gezin woont sinds 6 jaar in Rotterdam en ik ben sindsdien actief op school.
Eerst als contactouder bij m’n oudste en later ook bij de andere twee op school.
De laatste jaren ondersteun ik Esmeralda bij de inkoop en bedenk en voer ik diverse activiteiten binnen de school uit. Denk aan Paasviering, Sinterklaas en Kerstviering.
Verder ben ik samen met Miranda coördinator van de vrijwilligers van de schoolbibliotheek, bid ik mee in de gebedsgroep en help kinderen die moeite hebben met lezen.
Ik doe deze dingen met veel plezier, omdat we merken dat de kinderen er zo van genieten en omdat de leerkrachten op deze manier worden ontlast, zodat ze meer tijd overhouden voor het onderwijs.

Groetjes Leony

Leden:

Ashley Jongste

Hallo allemaal. Ik ben de contactouder van groep 6A. Ja, waarom zit ik in de ouderraad? Ik zit in de ouderraad, omdat ik graag betrokken ben bij de school en ik denk/help graag mee met activiteiten.
Ook hoop ik dat we met elkaar leuke ideeën/ activiteiten bedenken en uitvoeren voor de kinderen op school.
Groetjes, Ashley Jongste
(Moeder van Liv en Femm Langstraat)

Eva van den Hove

Ik ben Eva, samen met Yvonne ben ik klassenouder van groep 5. Ik zit in de ouderraad omdat ik het belangrijk vind dat de school een zo goed mogelijke plek is voor leerlingen en medewerkers en ik denk dat de ouders/verzorgers daar een flinke rol in kunnen spelen. Ik hoop dus dat we ons met z’n allen in blijven zetten voor een leuke, fijne school!

Albert Vooijs

Ik zit namens groep 4 in de ouderraad
Ik zit in de ouderraad om betrokken te zijn bij de klas van mijn kinderen. Op deze wijze heb ik contact met de leerkracht, klasgenoten en ouders.
Ik zou graag met de ouderraad willen bereiken dat er een gemotiveerde sfeer onder ouders heerst en graag willen komen helpen bij alle activiteiten op school, om de leerkrachten op deze manier te ontlasten.  Albert

Nicole de Kogel

Hoi!  Mijn naam is Nicole de Kogel en ik vertegenwoordig de Zeepaardjes (groep 1/2A) in de ouderraad. Onze dochter Noé zit nu in groep 4 en Seth zit in groep 1. Met veel plezier neem ik deel aan de OR omdat ik het leuk vind om te organiseren, te communiceren over leuke activiteiten, de leerkrachten te helpen waar ik kan, mee te denken en zo verbonden te zijn met de school. Graag wil ik ouders enthousiasmeren om te helpen, zodat ze zich betrokken voelen bij de school en al het leuks wat we doen en organiseren voor de kinderen.

Marije Schoenmakers

Hoi ik ben Marye moeder van Zenzi en samen met Ashley contactouder in 6a.
Waarom ik in de ouderraad ben gaan zitten? Omdat ik de leerkracht wil ontlasten met het regelen van verschillende activiteiten.  Ook vind ik het belangrijk dat er naast leren ook andere dingen worden aangeboden, zodat  kinderen ook anders naar dingen gaan kijken. Ik hoop dat we de kinderen leuke en fijne herinneringen kunnen geven.

Frouktje  de Lange

Hallo allemaal,
Ik ben Frouktje, de moeder van Rosalie, Nynke en Bente. Al sinds mijn oudste naar CBS ‘de Regenboog’ ging ben ik op verschillende manieren betrokken bij school. Dit jaar mag ik de klassenouder zijn van groep ½ B oftewel de Inktvissen. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen naast het leren ook terug kunnen kijken op een mooie tijd op de basisschool waarin er tijd en ruimte was voor leuke activiteiten en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.  Groetjes Frouktje

Bernadette Lenders

Hoi allemaal, ik ben Bernadette Lenders en zit namens groep 3B in de ouderraad.
Ik neem deel aan de ouderraad zodat ik meer betrokken ben bij de school waar mijn kind op zit en ik hierdoor meer inzicht krijgt in wat er op school gebeurd en leeft. Verder ben ik graag creatief bezig en hoop hiermee een beetje te kunnen helpen bij de verschillende thema’s en activiteiten op school.
Ik hoop met de ouderraad te kunnen bereiken dat er meer ouderparticipatie is op school door de drempel hiervoor laag te houden. Elke betrokkenheid in welke vorm dan ook van ouders wordt zeer gewaardeerd en is enorme winst voor de kinderen.

Debbie van der Linden

Ik ben Debbie van der Linden. Klassenouder van groep 3b.
Het mooiste van klassenouder zijn vind ik, dat ik de verbinding kan zijn tussen de juf/ meester, ouders/verzorgers en de kinderen. Daarnaast ben ik graag extra betrokken bij de ontwikkeling van mijn dochter Floortje.
Graag wil ik zorgdragen dat er goede communicatie is en ouders goed op de hoogte worden gehouden. Waarbij ik het tenslotte van belang vindt dat ouders bij signalen van onvrede laagdrempelig in gesprek kunnen gaan.

Debbie de Jong

Ik zit namens groep 3A in de ouderraad.
Ik ben klassenouder en zit in de ouderraad, omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school. Zo kom je meer te weten wat er speelt op school en kan ik zo ook mijn steentje bijdragen waar nodig.
Ik wil graag met de ouderraad bereiken om weer een zo leuk en gezellig schooljaar met leuke activiteiten te organiseren voor leerlingen en medewerkers. Ook wil ik het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school.  Groet,  Debbie de Jong

Melanie Visser

Rita Palushaj

Yvonne Marcus

 

Notulen: vergadering 15 sept. 2022

Back To Top