Skip to content

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien of downloaden. De documenten staan op alfabetische volgorde.

ACTIVITEITEN EN METHODIEKEN

Een overzicht van de activiteiten en methodieken die daarbij gebruikt worden in de verschillende groepen vindt u hier.

Download: Activiteiten en methodieken CBS De Regenboog

BURGERSCHAPSKOMPAS

Het Burgerschapskompas zoals dat op CBS De Regenboog wordt gehanteerd vindt u hier.

Download: Burgerschapskompas CBS De Regenboog

GEZONDE VOEDING PROTOCOL

Gezonde voeding op een school is natuurlijk ook gebonden aan regels. Die staan in het protocol hieronder.

Download: Protocol gezonde voeding.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Voor grensoverschrijdend gedrag is een document dat u hieronder vindt.

Download: Grensoverschrijdend gedrag

GROEPSVERDELING

In dit stuk wordt uitgelegd hoe en waarom er voor een bepaalde groepsverdeling wordt gekozen.

Download: Protocol groepsverdeling

HUISWERK

Huiswerk levert een bijdrage aan het vergroten van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen.

Download: Huiswerkprotocol

LUIZENCONTROLE

Op onze school vinden regelmatig luizencontroles plaats. Het document hierover vindt u hieronder.

Download: Luizencontrole

MEDICIJNEN

Hieronder een formulier waarin ouders de school verzoeken om hun kind medicijnen toe te dienen.

Download: Formulier verzoek tot het toedienen van medicijnen.

OPT-IN VERKLARING

Door het ondertekenen van de opt-in verklaring geeft u toestemming voor het publiceren van foto’s en video’s op onze eigen (digitale) media waarop uw kind is afgebeeld. De beelden zoals bedoeld, zijn genomen tijdens activiteiten welke op initiatief van de school zijn ontwikkeld en hebben als doel verslag te doen. De wet op de privacy schrijft ons voor om u dit jaarlijks te vragen.

Download: Opt-in verklaring

PLUSKLAS BELEIDSPLAN

Het beleidsplan voor onze Plusklas staat hieronder.

Download: Plusklas Beleidsplan

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL (Korte versie)

Het document van het School Ondersteunings Profiel vindt u hieronder.

Download: School Ondersteunings Profiel

SOCIALE VEILIGHEID BELEIDSPLAN

Hoe zorgen we er op school voor, dat een leerling zich veilig voelt. Dat staat beschreven in het beleidsplan sociale veiligheid.

Download: Veiligheidsplan 2024

VISIE VAN DE SCHOOL

Leren met plezier is de basis van ons onderwijs!
Hoge verwachtingen van de leerkracht en succeservaringen zijn daarnaast belangrijke aspecten om alle leerlingen optimaal te laten ontwikkelen. Bekijk de visie via de onderstaande link.

Download: Visie Tekst

Back To Top