Skip to content

Vakantieverlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen vrije dagen. Kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in overleg met Bureau Leerplicht extra vakantie toestaan. Advies van Bureau Leerplicht is hierin leidend.

 

Extra verlof aanvragen

In alle gevallen moet u een verzoek zes weken voor datum schriftelijk indienen
bij de directie. Het formulier hiervoor vindt u op de site. Bij aanvraag voor extra
vakantieverlof is altijd een werkgeversverklaring nodig. Hierop moeten de specifieke aard van het beroep van de ouder en de verlofperiode blijken. Een verzoek voor verlof op grond van familieomstandigheden, godsdienstverplichtingen en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor die vrije dagen worden ingediend.

Download: formulier verlofaanvraag

Back To Top