Skip to content

De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs schrijft voor dat een basisschool moet beschikken over een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn niet alleen personeelsleden, maar ook de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd. Op onze school zijn dat drie personen per geleding.
Regelmatig worden er verkiezingen gehouden om, bij vertrek van MR-leden, de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

De MR heeft een adviserende functie naar de school. Adviezen worden zowel gevraagd als ongevraagd gegeven. De school, maar ook het bestuur, kan de MR om advies vragen bij bepaalde besluiten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Indien u contact op wilt nemen met de MR kunt u ook mailen naar mrregenboog@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Back To Top