Skip to content

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten die niet door subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De hoogte van het totale bedrag is in overleg met de M.R. vastgesteld op € 62,50. Het betreft hierbij een bijdrage voor het hele jaar. Wanneer leerlingen later in het schooljaar instromen,  wordt het bedrag daarop aangepast. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs verrijken. Het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage vooral gebruikt voor de bekostiging van: feesten, musicals, bezoeken aan musea en concerten, sportdagen en traktaties met Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Stuk voor stuk activiteiten die het reguliere schoolleven nóg leuker maken.

Back To Top