Skip to content

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd dooractiviteiten die niet door subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De hoogte van het totale bedrag is in overleg met de M.R. voor het komende schooljaar vastgesteld op € 62,50.

Het betreft hierbij een bijdrage voor het gehele jaar. Wanneer leerlingen later in het schooljaar instromen, wordt het bedrag daarop aangepast. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs verrijken. Het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage vooral gebruikt voor de bekostiging van :
feesten, musicals, bezoeken aan musea en concerten, sportdagen en traktaties met Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Ook is de ouderbijdrage gebruikt voor vervoerskosten bij excursies.

Wanneer voor leerlingen geen ouderbijdrage wordt voldaan bestaat de kans dat zij niet mee kunnen doen aan bovengenoemde activiteiten. Er zal in die gevallen altijd contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers. Aan deze leerlingen zal een alternatief programma op school worden aangeboden.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer van de school :
NL43 INGB 0002 0507 96 ten name van Stichting 5×0 locatie Regenboog, o.v.v. naam en groep van zoon/dochter en zijn/haar groep. Uiteraard kan de ouderbijdrage ook contant worden voldaan.

 

Overige kosten

Voor het deelnemen van uw kind aan het schoolreisje of de werkweek wordt u een
extra bijdrage gevraagd. Voor de betaling van deze bijdrage ontvangt u tijdig een
rekening. Het is voor de organisatie van belang dat u tijdig betaalt.

Back To Top